Hae yhteystiedoista

Kirjanpito ja tilinpäätökset

Asiakkaamme toimittaa yhteisesti sovitulla tavalla tositteet meille ja me hoidamme käytännön asiat siitä eteenpäin. Teemme kirjanpidon sekä arvonlisäveron laskennan ja toimitamme asiakkaalle kuukausiraportit. Hoidamme yrittäjän puolesta tarvittavat valvonta- ilmoitukset verottajalle.

Teemme yrityksen toiminnasta vuosittain tilinpäätöksen sekä veroilmoitukset asiantuntevasti ja täsmällisesti. Asiakas saa kuukausittain raportit, joista selviää yrityksen talouden tunnusluvut. Voimme tarjota myös lukuisia graafisia raportteja, joissa yhteistyökumppanimme on Talgraf.

 • kirjanpito
 • tulosseuranta
 • kustannuspaikka- ja projektiseuranta
 • budjetointi ja budjetointityökalut (Talgraf Oy)
 • tilinpäätös
 • verotus
 • kuukausi- ja vuosiraportit (Talgraf Oy)

Tilinpäätöksen analysointi ja ennusteet

Analysoimme tilinpäätöksen ja teemme tarvittaessa myös ennusteita yritystoiminnasta esim. investointeja varten. Tilinpäätösanalyysissä tutkitaan yrityksen kannattavuutta ja taloudellista tilaa käyttämällä hyväksi yrityksen tilinpäätöstietoja. Tilinpäätöksestä voidaan laskea useita tunnuslukuja, joiden avulla yrityksiä voidaan vertailla keskenään.

 • kannattavuus
 • rahoitus
 • maksuvalmius
 • taloudelliset toimintaedellytykset
 • tilinpäätösraportit (Talgraf Oy)


Ota yhteyttä ja kysy lisää!


Talgraf